Välkommen till Edde Competence Provider AB

 

Jag erbjuder:

  • Rådgivning i torkrelaterade frågor
  • Reservdelar till virkestorkar
  • Virkestorkar, både kammar- och kanaltorkar
  • Styrsystem för virkestorkar
  • Temperaturmodifieringskammare
  • Vacuumtorkar
  • Bandtorkar för spån, flis, spannmål mm.

RÅDGIVNING
Hos mig får du hjälp och råd om torkning, torkar, ombyggnader och torkprocessen. Jag utbildar även gärna din personal i torkrelaterade frågor.
Läs t.ex om vikten av att ha ordning på flaps och luftcirkulationen i virkestorken nedan

RESERVDELAR TILL VIRKESTORKAR
Här nedan är några exempel på reservdelar som jag erbjuder
 till mycket bra priser. Jag ger dig rätt
komponenter, oavsett fabrikat på din tork.

Välkommen att kontakta mig på 070-277 95 00 eller maila micke@edde.nu så berättar jag mer.


För mer information om mina produkter och tjänster, klicka på knapparna nedan.

Mer om mig
Jag heter Mikael Edde och har varit aktiv i torkbranschen sedan 1984. Jag började som service- och torktekniker för att sedan ha ledande roller hos några av Europas ledande tillverkare av virkestorkar och sågverksutrustning i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Tjeckien, där jag utvecklat både kompletta torkkoncept och styrutrustningar och sedan marknadsfört dem.
Ett intensivt resande till och arbete på mina kunders industrier över hela världen har givit mig en gedigen erfarenhet av praktisk virkestorkning, oavsett vilket träslag du torkar eller var i världen du befinner dig.
Förutom rådgivning i varierande frågor, såsom upphandling av torkanläggningar, optimering av torkprocessen, utbildning av personal, utveckling av styrsystem, etc. så har jag deltagit i både inhemska och internationella seminarier som specialist på torkning.  Jag har också varit aktiv som delägare och styrelseledamot i ett antal företag på den europeiska marknaden.
Förutom att driva Edde Competence Provider AB, är jag grundare och delägare i DryTech AB samt CONZI AB.
Jag säljer reservdelar till alla fabrikat av virkestorkar.
Jag är försäljningsagent för Invisense ABs passiva fuktmätare för detektering av fukt i byggnader/fastigheter.
Sedan 2020 är jag agent för WDE-Maspells Thermovacuumsystem för temperaturmodifiering av trä, liksom vacuumtorkar och fanértorkar. 
Jag är agent för KATRES bandtorkar för torkning av flis, spån, spannmålsprodukter, gödsel och slam till energisektorn och sågverk.
Linkedin: Mikael Edde
Facebook: Edde Drying Technology AB

Maila mig gärna för mer information, nedan:

Kontakta mig

Edde Competence Provider AB

Optimizing Your Industry!